Metody

Techniki i metody pracy różnią się w zależności od grupy wiekowej dzieci, we wszystkich jednak główny nacisk kładziemy na komunikację! Od zerówki uczymy pisać i czytać, a od pierwszej klasy dzieci piszą i mówią pełnymi zwrotami oczywiście dostosowanymi do wieku i możliwości uczniów. Zwracamy także uwagę na prawidłową wymowę, płynność wypowiedzi i przełamywanie bariery językowej. W starszych klasach skupiamy się także na gramatyce oraz przygotowaniu de egzaminów.  

Techniki pracy z małymi dziećmi

W pracy z małymi dziećmi wykorzystujemy metodę przyswajania przez dzieci języka ojczystego. Polega to na tym, że małe dziecko na początku nie rozumie znaczenia mowy własnych rodziców. Stopniowo jednak obserwując czynności swoich najbliższych ilustrowane słowem zaczyna rozumieć znaczenie tych słów. Tak samo staramy się przekazywać znajomość języka angielskiego: mówimy do dzieci wyłącznie po angielsku, przekazująć znaczenie słów za pomocą ilustracji i gestów tak aby dzieci rozumiały lub domysliły się znaczenia. Wspomagamy się sprawdzonymi i wypróbowanymi podręcznikami, które wprowadzają język w różnorodnych kontekstach i sytuacjach, w większości wprowadzając dzieci jednocześnie w świat słowa pisanego. Język polski używany jest tylko w wyjątkowych sytuacjach. Pamiętajmy, że do 9 roku życia dzieci przyswajają język w naturalny sposób i bez większego wysiłku jeśli tylko jest on zaprezentowany w atrakcyjny sposób. W późniejszym okresie potrzebne jest już świadome zaangażowanie w proces nauki.

Metoda reagowania całym ciałem (TOTAL PHYSICAL RESPONSE)

Jest to najpopularniejsza i najbardziej lubiana przez dzieci metoda, w której nauczyciel demonstruje i nazywa czynności (np. pisanie) bez tłumaczenia ich znaczenia na język polski a dzieci naśladują nauczyciela. We wstępnej fazie nie wymaga się powtarzania nazw czynności przez dzieci, po pewnym czasie dzieci z przyjemnością przejmują rolę nauczyciela i wymieniają w różnej kolejności czynności, które wykonują inne dzieci. W ten sposób unikamy całkowicie języka polskiego a dzieci doskonale się bawią i uczą.

Piosenki i rymowanki

Dzieci w wieku 4 – 6 lat często jeszcze nie czytają, tak więc nowe słownictwo oraz wyrażenia przyswajają w postaci rymowanek i piosenek wspomaganych ruchem ciała ilustrującym dane słownictwo. W ten sposób uczą się i zapamiętują nawet całe wyrażenia nieświadomie. Również starsze dzieci uwielbiają śpiewać i odgrywać piosenki dlatego możliwie często wykorzystujemy je na zajęciach.

Gry i zabawy

Zapewniają ogólny rozwój dziecka, uczą koncentracji, współpracy z rówieśnikami, cierpliwości – czekania na własną kolej, współzawodnictwa, czasem przegrywania, ale też trzymania się pewnych zasad. Są to szczególnie ważne i nowe umiejętności dla dzieci w wieku 4-6,7 lat, które nie znają jeszcze systemu szkolnego, i którym później znacznie łatwiej jest wejść w nowy świat szkoły. W nauce języka staramy się wykorzystywać zarówno zabawy ruchowe, organizacyjne i orientacyjne, zgadywanki polegające na wykonywaniu poleceń nauczyciela bądź samych uczniów, gry komunikacyjne, jak również gry planszowe i prace plastyczno-techniczne. Nasi lektorzy dzięki wieloletniemu doświadczeniu znają niezliczoną ilość gier i zabaw, wiedzą, które zabawy dzieci najbardziej lubią i dzięki którym najlepiej przyswajają słownictwo. U starszych dzieci i młodzieży nawet powtórkę gramatyczną można z powodzeniem przeprowadzić w postaci gry, zawodów, quizu etc.

Historyjki i odgrywanie ról

Wszystkie proponowane przez nas podręczniki dla klas 1-6 oparte są na historyjkach, których bohaterami są główne postacie z podręcznika. Dzieci zapoznają się z bohaterami, angażują się w ich przygody i chętnie odgrywają historyjki wcielając się w swoje ulubione postacie, po uprzednim przećwiczeniu nowego słownictwa oraz prawidłowej wymowy.

Techniki pracy z młodzieżą

Metoda komunikacyjna (Communictive approach)

Polega na tym, że wprowadzając nowe zagadnienia gramatyczne zaczynamy od prostych form, które solidnie ćwiczymy w mowie i piśmie, po czym stopniowo wprowadzamy bardziej skomplikowane. Nowo poznane struktury są ćwiczone poprzez ćwiczenia komunikacyjne takie jak gry, odgrywanie ról, pracę w parach i grupie polegającą na używaniu danej struktury by rozwiązać jakieś zadanie językowe np. wzajemna wymiana informacji w celu uzupełnienia tekstu. Jednocześnie wymagamy od uczniów używania wyłącznie języka angielskiego, tak by stopniowo do najprostszych wyrażeń i zdań dokładali nowe wiadomości i powoli przechodzili do bardziej skomplikowanych struktur zarówno w mowie jak i w piśmie.

Uczniowie dużo i często pracują w parach- zadając sobie wzajemnie pytania i ćwicząc w ten sposób daną strukturę językową.

Każdą lekcję zaczynamy od powtórki materiału z poprzednich zajęć w formie gry lub zabawy językowej.

Konsekwentnie zadajemy i sprawdzamy prace domowe. Uczniowie piszą również sprawdziany z każdego rozdziału tak aby zmotywować ich do samodzielnej nauki w domu oraz regularnych powtórek.

Uczniowie w grupach na wyższym poziomie (minimum B1) mają zajęcia dzielone: raz w tygodniu z polskim lektorem (skupiamy się wtedy na gramatyce i strukturach, strategiach egzaminacyjnych, pracy z podręcznikiem); raz w tygodniu z native speakerem (ćwiczymy umiejętności językowe: głównie mówienie, prawidłową wymowę, słownictwo, rozumienie ze słuchu, również w oparciu o podręcznik lub materiały własne). Obaj lektorzy pozostają w ciągłym kontakcie i z lekcji na lekcję omawiają postępy i potrzeby uczniów, a także plany nauczania z pomocą metodyka szkoły.

Przygotowujemy również do egzaminów ósmoklasisty, maturalnych, FCE, ACE.

W naszej szkole zachęcamy młodzież do wypożyczania książek oraz czasopism dopasowanych do ich poziomu (od A1 do C2). Czasopisma te wydawane w Anglii bazują na tematach aktualnych i ciekawych zarówno dla młodzieży jak i dla młodszych dzieci, dzięki czemu uczniowie zanurzają się w język angielski.

Szkoła języka angielskiego – język angielski Piaseczno. Skuteczna nauka.

Szkoła ABC School Piaseczno – oferuje: kursy angielskiego na różnych poziomach, angielski dla dzieci, młodzieży i dorosłych w grupach oraz indywidualnie, usługi z zakresu business english, korepetycje i pomoc szkolna dla dzieci z dysfunkcjami, native speaker, konwersacje, egzaminy szkolne i certyfikaty, matura podstawowa i rozszerzona, egzamin ósmoklasity, zajęcia online i stacjonarnie, język angielski zawodowy, indywidualny program nauczania. Mamy doświadczenie, wiedzę i kwalifikacje ale przede wszystkim uczymy z pasją i zaangażowaniem. Serdecznie zapraszamy!

Szkoła językowa Piaseczno.

ul. Młynarska 2
05-500 Piaseczno

© 2021 ABC School. Wszelkie prawa zastrzeżone